قوانین و مقررات فروش   درباره ما   تماس با ما
  امروز سه شنبه 04 آذر 1399
 

هزینه ها

      شرکت درهمایش بصورت غیرحضوری یک مقاله : 190000 تومان

     شرکت درهمایش بصورت غیرحضوری مقاله دوم 150000 تومان

      شرکت درهمایش بصورت غیرحضوری مقاله سوم 120000 تومان

      شرکت در همایش بصورت حضوری  یک مقاله 320000 تومان

      شرکت در همایش بصورت حضوری مقاله دوم 280000 تومان

      شرکت در همایش بصورت حضوریمقاله سوم 240000 تومان

      هزینه ی ارسال گواهی اضافه: 20000 تومان

     چاپ در مجله ی فارسی رویکرد های پژوهشی در علوم اجتماعی rassjournal.ir250000 تومان

     چاپ در مجله فارسی علمی روانشناسی و علوم تربیتی rpsy.ir : 250000 تومان

     چاپ در مجله لاتین  International Journal of Research Approaches in Humanities and Management (jorhm.com) : تومان 350000

       دریافت CD مجموعه مقالات: رایگان